/ Mette Poulsen - kandidat til KV21

mettefpoulsen@gmail.com

 
 
 

 

 

 

Mette Poulsen - kandidat til KV21

 
Mette er 47 år, gift med Jakob - de har 3 børn hvoraf de 2 er hjemmeboende.
Uddannet Ba. Ling. Merc. Beskæftiget som salgsbackup.

Jeg er pt. suppleant til kommunalbestyrelsen i perioden 2018-2021
Fritid. Politik, bestyrelsesarbejde, kulturoplevelser samt havearbejde.
 
Arbejdsmiljø for kommunens ansatte Ny skolestruktur Busdrift i kommunen
Bedre psykisk- og fysisk arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser
 
Opfølgning på om den nye skolestruktur fungerer optimalt
Busdrift på tværs af kommunen skal styrkes
 
Vi kan ikke være bekendt, at de ansatte i Ruderdal Kommune har en af
landerts højeste sygefraværsprocenter – det vil jeg have fokus på med henblik
forbedring.
 
Skoleområdet -Der er bl.a. blevet lagt 8 skoler sammen til 4 skoler i Rudersdal
Kommune – jeg vil have fokus på om de 4 skoler fungerer optimalt for
personale, elever og forældre.
 
Busbetjeningen i kommunen- vi har måttet accepterer nedskæringer i
busruter i Rudersdal – jeg vil have fokus på om der er andre løsninger.