Vores politik / Mette Poulsen - kandidat til Europaparlamentet 2019

mettefpoulsen@gmail.com

 
 

4034 6982

 

 

 

 

Mette Poulsen - kandidat til Europaparlamentet 2019

Mette Poulsen


Alder: 44 år
Baggrund: Salgssupport og kundeservice hos Molly Marais Copenhagen.
Ba.Ling.Merc. fra CBS og aktiv i HK.
Opstillet af: Region Hovedstaden
Privat: Gift med Jakob og mor til Daniel (19), Maria (13) og Jesper (10)

Hjemmeside: www.socialdemokratiet.dk/da/politikere/europaparlamentskandidater/mette-poulsen/


Hvorfor stiller jeg op?

  • Fordi jeg som privatansat kvinde, bosiddende i Nordsjælland føler jeg har noget på hjerte, som ingen af de andre kandidater har. Jeg kommer fra en stolt arbejderfamilie, hvor kvinderne altid har kæmpet for bedre rettigheder for især kvindelige arbejderkolleger, eksempelvis fabriksarbejderne på Carlsberg.

Hvad er mine mærkesager?

  • Videreudvikling af EU i en mere socialdemokratisk retning. Vi skal flytte fokus fra arbejdskraftens frie bevægelighed til arbejdstagernes rettigheder. Vi skal foreslå løsninger, som skaber tryghed, åbenhed og bekæmper social dumping i EU.
  • Bedre håndtering af tilstrømningen af flygtninge og immigranter gennem fælleseuropæiske løsninger. Eksempelvis gennem at yde økonomisk bistand gennem et øget handelssamarbejde med de nordafrikanske lande, kan vi støtte en stabil udvikling af disse nærområder.
  • EU skal være førende indenfor klima- og miljøområdet. Vi skal sætte ambitiøse mål for at modsvare de menneskeskabte klimaforandringer og turde satse massivt på grøn energi.
  • Bekæmpelse af især ungdomsarbejdsløshed i hele EU. Alle EU-lande skal tilskyndes til at opbygge en holdbar økonomi med en stabil vækst og et stærkt uddannelsessystem.
  • Lige rettigheder for alle i EU. Ingen forskelsbehandling pga af køn, race, tro og seksualitet i EU, heller ikke i Østeuropa.