KB medlemmer / Kristine Thrane

 krth@rudersdal.dk

 
 
 

7268 1074

 

 

 
 
 
 
 
 

Kristine Thrane

 
 
Uddannet geolog og arbejder på De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) som Seniorforsker.
 
Bor i Holte med min mand og søn.
 
Har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2010 og været gruppeformand siden 2017.
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, medlem af Børn- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget

Jeg vil arbejde for, at Rudersdal Kommune bliver ved med at være en attraktiv kommune at bo i.
  • Vi skal have gode skoler og daginstitutioner og de ældre skal have den hjælp, de har brug for.
  • Vi skal have bedre normeringer i daginstitutionerne og bedre vikardækning på plejeområdet.
  • Vi skal værne om og bevare vores grønne områder og investere mere i energieffektivisering og bæredygtige løsninger.
  • Vi skal have Miljø og Klima endnu højere op på dagsordenen bl.a. ved at få kommunale el-biler, ladestandere til borgerne, og solceller på tagene.
  • Vi skal have et mere varieret boligtilbud med seniorboligfællesskaber, ungdomsboliger og flere almene boliger.
  • Vi skal investere i vores kommunale bygninger, flere af vores skoler og idrætsfaciliteter trænger til fornyelse og markante renoveringer.
  • Vi skal have en bred vifte af gode kulturtilbud og mødesteder, der favner alle.
  • Rudersdal Kommune har stadig den laveste kommuneskat i landet – det er ikke et mål for socialdemokratiet – Vi vælger Velfærden.