Kandidater til KV21 / Kristine Thrane - medlem af kommunalbestyrelsen og spidskandidat

 krth@rudersdal.dk

 
 
 

7268 1074

 

 

 
 
 
 
 
 

Kristine Thrane - medlem af kommunalbestyrelsen og spidskandidat

 
 
Uddannet geolog og arbejder på De Nationale Geologiske Undersøgelser for
Danmark og Grønland (GEUS) som Seniorforsker.
 
Bor i Holte med min mand og søn.
 
Har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2010 og været gruppeformand
siden 2017.
 
Jeg vil arbejde for, at Rudersdal Kommune bliver ved med at være en
attraktiv kommune at bo i.
 • Vi skal have gode skoler og daginstitutioner og de ældre skal have
  den hjælp, de har brug for.
 • Vi skal værne om og bevare vores grønne områder og investere
  mere i energieffektivisering og bæredygtige løsninger.
 • Vi skal have et mere varieret boligtilbud med
  seniorboligfællesskaber og flere almene boliger.
 • Vi skal investere i vores kommunale bygninger, flere af vores skoler
  og idrætsfaciliteter trænger til fornyelse og markante renoveringer.
  - Rudersdal Kommune har stadig den laveste kommuneskat i landet –
  det er ikke et mål for socialdemokratiet – Vi vælger Velfærden.