KB medlemmer / Thomas Lesly Rasmussen

tlra@rudersdal.dk

 
 
 

4092 8892

 

Thomas Lesly Rasmussen

 

Thomas er 53 år – gift med Pritsana, 3 hjemmeboende børn Jack og Jastin i
folkeskolen Linea i Skovbørnehave. Simone er flyttet hjemmefra som læser
erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation på CBS.
Thomas stiller op til en ny periode i kommunalbestyrelsen.
 
Kontor – og pædagog uddannet. Ansat som turneringschef DBU Sjælland.
I fritiden er Thomas DBU talentcentertræner som han har været i over 20
år herudover mangeårigt træner i BSV/SKJOLD, Birkerød- FC Holte og FC
Rudersdal senest som træner for seniorer.
Stiller op for socialdemokratiet til den anden periode i
kommunalbestyrelsen. Bredere udbud af børneinstitutioner. Bedre
idrætsfacilitet er og vedligeholdelse af disse.
Ung - gøre livet til en fest i Rudersdal eller skal unge tage til
København?
 
Fastholde vores grønne kommune. Sikre gode tilbud til vores ældste i
Rudersdal. Trafiksikkerhed, stisystem er og cykelstier.
Havde før denne valgperiode ønsket om at bedre idrætsfaciliteter til
højest på listen og her er vi kommet rigtigt langt. Vi er langt fra i mål
og der skal afsættes langt flere midler i de kommende år.
 
Jeg synes stadig vi kunne styrke vores tilbud til børnefamilierne
således der kom langt flere skovbørnehaver og gerne idrætsinstitutioner, som et muligt valg. Idræts klasser på udvalgte skoler kunne være kobletsammenmed voresfremragende idræts - foreningeri Rudersdal.