/ Alexander Baadh - kandidat til KV21
 
 
 
 

Alexander Baadh - kandidat til KV21

https://www.facebook.com/socialdemokraterneirudersdal/videos/224150795804082
 
 
 
Den 31-årige Alexander stiller op som ny kandidat til kommunalbestyrelsen i
Rudersdal. Han er udlært Tømrer og uddannet bygningskonstruktør. Arbejder
til daglig som arbejdsmiljørådgiver for Region Hovedstadens center for
ejendomme.
 
Gift med Simone, der er tandlæge og de har sammen William på 4 og Nora
på 1.
 
Fagpolitisk arbejde, hvor jeg har været tillidsvalgt i mange år i Arbejdstilsynet
og engageret i min fagforening. Fhv. Formand og nuværende
bestyrelsesmedlem i Foreningen af konsulenter i Arbejdstilsynet og har
lobbyeret for denne forening på Christiansborg. Arbejder stadig med
beskæftigelsespolitik, særligt om arbejdsmiljø.
 
Fokusområder:
Dagtilbud, fritidsordninger og skoler. Teknik og miljø. Drift af den
kommunale centraladministration
Klimatilpasning er omkostningstung og tidskrævende, derfor har jeg et ønske,
om at afdække muligheder for tiltag, der kan bidrage til klimatilpasningen på
et lokalt og centralt plan. Jeg er af den overbevisning, at vi skal renovere os til
klimatilpasningen og ikke bygge nyt. Det er min overbevisning, at dette også
skaber flere arbejdspladser, end at bygge nyt
 
Færdsel i trafikken i kommunen, skal være tilgængelig og sikker for alle borger,
særligt for børn og handicappede. Samtidigt skal den være gennemtænkt, som
i denne sammenhæng betyder, at der i ønsket om et lavere CO2 tryk, også
skal tænkes ind i hastighedsbegrænsninger, udnyttelse af vejarealer til
afvanding og lagring af C02.
 
Uddrag fra Alexanders oplæg som er optrykt i A-nyt januar 2021