/ Heidi Højmark Falden - kandidat til til KV21

 Heidi.falden@gmail.com 

 
  

 

Heidi Højmark Falden - kandidat til til KV21

 
45 år. Jeg er gift og har fire hjemmeboende piger.
Uddannet datamat. Gymnasielærer i matematik
I min fritid synger jeg kor og elsker at svømme.
Grøn omstilling på lokalområdet, det gode børneliv, borgerservice
Solceller på kommunens skoler, større bygninger. Flere el-ladestandere på
kommunens p-pladser.
Minimumsnormering for vuggestuebørn.
Skræddersyet forløb for børn i indskolingen med ordblindhed.

Nemmere adgang til kommunen for borgere der ikke kommunikerer via e-
mail.

Vi kan støtte op om den grønne omstilling på lokalt plan ved sætte solceller
op på større kommunale bygninger som skoler, idrætsanlæg og rådhuset.
Vi har fantastiske pædagoger og dejlige grønne omgivelser for vores børn.
Men det må ikke blive en sovepude for den helt nødvendige omsorg den helt
små har brug for. Især vuggestuebørnene har brug for direkte
voksenkontakt. Jeg vil arbejde for at vi kommer op på BUPLs anbefalede
minimumsnormering på en voksen pr. tre vuggestuebørn
 
På indskolingsområdet vil jeg arbejde for at vi ikke taber de børn på gulvet
som har brug for hjælp til ordblindhed. Vi har brug for at samlet forløb og
ikke det uværdige system som vi har lige nu hvor forældre skal forhandle fra
år til år om hjælp. Jo tidligere vi hjælper jo bedre.