jpst@outlook.dk
 
 
 
 
2134 2438
 
  
 
 
 

Jens Peter Steensen kandidat i Rudersdal-Allerød kredsen til regionsrådet

 
Læge, videreuddannet til speciallæge i samfundsmedicin, tidligere i
mange år direktør på store sygehuse, senest Odense
Universitetshospital.
 
Bor i Holte med min kone. Tre voksne børn, otte børnebørn.
I mine yngre dage aktiv i faglige organisationer (yngre læger,
lægeforening mm).
 
Jeg vil arbejde for, at Region Hovedstaden vedbliver at være et godt
sted at bo og er en region med gode muligheder, ikke mindst for børn
og unge for at udvikle sig.
 • Sundhedsvæsenet er en vigtig del af velfærdssamfundet og skal
  prioriteres højt
 • Der skal være meget bedre sammenhæng i indsatsen for den
  enkelte borger/patient under ophold på sygehus og hjem i
  kommunen
 • Borgernes/patienternes oplevelser og erfaringer skal inddrages
  mere i sundhedsvæsenets tilrettelæggelse
 • Indsatsen for de sundhedsmæssigt svagestes skal styrkes og
  systematiseres
 • Gode uddannelsesmuligheder skal sikres i hele regionen, ikke
  mindst på det erhvervsfaglige område
 • Klima og miljø skal tænkes ind overalt, hvor regionen har
  aktivitet og indflydelse
 • Den kollektive trafik skal forbedres og prismæssigt være
  attraktiv