/ Poul Bach - medlem af kommunalbestyrelsen og kandidat til KV21

 pb@abadvokater.dk 

 
 

 2013 7356

Poul Bach - medlem af kommunalbestyrelsen og kandidat til KV21

 
Poul er 62 år, advokat – advokatpraksis i Birkerød. Genopstiller til
kommunalbestyrelsen
 
Fritiden går med litteratur, rejser, fiskeri og sejlads. Herudover politik –
familie og venner. Politiske mærkesager er: Social- og sundhedsområdet
Affaldssortering – Focus på CO 2 reducering. Renere natur og vandmiljø.
Børn, Skole og ældre hele livet.
 
Poul har været valgt til kommunalbestyrelsen i 3 valgperioder og stiller
således op til den 4. periode.
Poul fortæller, at de fleste kender mig som en der stiller op for de svageste
i vores samfund, og som en saglig og faglig velfunderet politikere der er
inde i sine sagsområder.
 
Jeg har i min tid i kommunalbestyrelsen været medlem af social- og
sundhedsudvalget igennem alle årene. Har desuden siddet i erhvervs- og
teknikudvalget.
 
Poul har været udpeget til Lions Park ́bestyrelse og Skole bestyrelser m.m.