Socialdemokraterne i Rudersdal
Uddannelse - vejen til vækst og velfærd
Miljø - energirenovering og forskning i alternative energiformer
Sundhed - bedre sundhed til borgerne i Rudersdal
Kultur - mere mangfoldig og levende kultur

Miki Dam Larsen - folketingskandidat for socialdemokraterne i Rudersdal

Et udviklende børne- og ungeliv - vores daginstitutioner og skoler skal ligge i top. Vi skal investere i efteruddannelse, så vi fastholder og tiltrækker engageret personale.

Læs om hvad Miki Dam Larsen arbejder for på hjemmesiden og Facebook.

Tryghed i et stærkt fællesskab

Socialdemokraterne ønsker et samfund, der giver alle borgere lige ret og lige valgmuligheder. Valgmulighederne skal defineres uafhængigt af økonomiske forhold og efter rimelige behov.

For Socialdemokraterne gælder det om at skabe de bedst mulige rammer for, at alle mennesker kan tage ansvar for deres eget liv og medansvar for samfundets udvikling. 

I vores kommunalpolitiske indsats fremhæver vi betydningen af tryghed. Økonomisk ansvarlighed og medmenneskelig forpligtelse danner grundlaget for omsorg over for hinanden - også for de små svage grupper.