Socialdemokraterne i Rudersdal
Uddannelse - vejen til vækst og velfærd
Miljø - energirenovering og forskning i alternative energiformer
Sundhed - bedre sundhed til borgerne i Rudersdal
Kultur - mere mangfoldig og levende kultur

Miki Dam Larsen - folketingskandidat for socialdemokraterne i Rudersdal

Et udviklende børne- og ungeliv - vores daginstitutioner og skoler skal ligge i top. Vi skal investere i efteruddannelse, så vi fastholder og tiltrækker engageret personale.

Læs om hvad Miki Dam Larsen arbejder for på hjemmesiden og Facebook.

Tryghed i et stærkt fællesskab

Socialdemokraterne ønsker et samfund, der giver alle borgere lige ret og lige valgmuligheder. Valgmulighederne skal defineres uafhængigt af økonomiske forhold og efter rimelige behov.

I vores kommunalpolitiske indsats fremhæver vi betydningen af tryghed. Økonomisk ansvarlighed og medmenneskelig forpligtelse danner grundlaget for omsorg over for hinanden - også for de små svage grupper.